Timetable file jmd_ghist.ttt

  1 {FILELEVEL=1?
  2  $INCLUDE SINGLE.TTT
  3 }
  4 $REQUIRE JMD_DEF.TTT
  5 #
  6 # German Historical
  7 #
  8 %ADDPOOL(POOL_GHIST,DE_ENV);
  9
 10  {E1?
 11   TX=Adler Nürnberg-Fürth 1935;                                    \
 12    C=ADLER1W,ADLER_W2A,ADLER_W3A,ADLER_W3B;                             \
 13    V=1-2;                                              \
 14    F=XSP1;
 15   TX=Bayern Gtl 2/2 4507 + Lokalbagnzug;                               \
 16    C=BAY_22_4507,BAY_PWPL06,BAY_P8;                                 \
 17    F=SPR1;
 18   TX=Kaiserbahnhof Wildpark (anno 1900);                               \
 19    C=PR_S1,PR_HOFZ6,PR_HOFZ5,PR_HOFZ2,PR_HOFZ1,PR_HOFZ4;                       \
 20    F=S1;
 21   TX=Versuchsfahrt Murnau <-> Oberammergau (anno 1912);                        \
 22    C=SSW_A1|KPEV_A1|WWB_A1,8*BAY_BCIL05|6:BAY_P8;                          \
 23    F=EP1;
 24   TX=Dessau <-> Bitterfeld (anno 1912);                                \
 25    C=KPEV_ES(1|2),(<KPEV_C4PR94L,KPEV_C4PR94),3*$DIR(KPEV_B4PR94,KPEV_B4PR94L),KPEV_AB4U07(|L),   \
 26     $DIR(KPEV_ABC4U06,KPEV_ABC4U06L),KPEV_PW4U07(|L);                        \
 27    F=EPR1;
 28   TX=D 175 Crefeld <- Giessen - Hagen -> Betzdorf (anno 1912);                    \
 29    C=$DIR(KPEV_S10_0_1910L|KPEV_S10_0_1911L|KPEV_S10_1_1911L,                    \
 30     KPEV_S10_0_1910|KPEV_S10_0_1911|KPEV_S10_1_1911),KPEV_PW404(|L),                \
 31     $DIR(KPEV_ABC4U09L,KPEV_ABC4U09),5:2|3*KPEV_C4U08(|L),KPEV_PW4U07(|L);             \
 32    F=SP1;
 33   C=2*$DIR(KPEV_PRG8L,KPEV_PRG8),KPEV_PWG92C(|L),                           \
 34     (20-32*(KPEV_1_OTRUIIC6(|H|HL)|KPEV_1_OTRUIIC12(|H|HL)))|                    \
 35     (20-32*(KPEV_1_OTRUIIC6(|H|HL)[O:COAL1(1|2|3|4|5|6|7|8)]|                    \
 36     KPEV_1_OTRUIIC12(|H|HL)[O:COAL1(1|2|3|4|5|6|7|8)]));                      \
 37    V=1-5;                                              \
 38    F=SF1;
 39   TX=Zug 803 Frankfurt <-> Fulda (anno 1912);                             \
 40    C=KPEV_T18(|L)_1912,KPEV_PWIPR91CR(|L),KPEV_C3C3_91(|L),KPEV_D3D3_04(|L);             \
 41    F=SPR1;
 42   TX=D 176 Betzdorf <- Hagen - Giessen -> Crefeld (anno 1912);                    \
 43    C=$DIR(KPEV_S10_0_1910L|KPEV_S10_0_1911L|KPEV_S10_1_1911L,                    \
 44     KPEV_S10_0_1910|KPEV_S10_0_1911|KPEV_S10_1_1911),KPEV_PW4U07(|L),5:2|3*KPEV_C4U08(|L),     \
 45     $DIR(KPEV_ABC4U09L,KPEV_ABC4U09),KPEV_PW404(|L);                        \
 46    F=SP1;
 47   C=WUE_KML,DRG_PWIWU09~LB,DRG_C4IWU01L~LB|DRG_C4IWU01~LB,DRG_BC4IWU00L~LB|DRG_BC4IWU00~LB,      \
 48     2*DRG_C4IWU01L~LB|DRG_C4IWU01~LB;                                \
 49    V=5-6;                                              \
 50    F=SP1;
 51   TX=Württemberg T3;                                         \
 52    M=BACK;                                              \
 53    C=WUE_T3E(|L),WUE_NI1VN2|WUE_NI1SPFWG|WUE_WSSL|WUE_EKWSHBSHL|WUE_EKWSHDP1L;            \
 54    F=SF1O;
 55   TX=KPEV EG3;                                            \
 56    C=DRG_2_EG3_22001,DRG_PWPOSTL_BAY06(|L),8-14*(25:(5:BAY_G10|BAY_G250(|L))|(KPEV_G(|H|HL)));    \
 57    V=4.5-5.5;                                            \
 58    F=EF1;
 59   TX=KPEV ES6;                                            \
 60    C=$DIR(KPEV_ES6L,KPEV_ES6),KPEV_SZUG(1|2);                            \
 61    F=EP1;
 62   TX=KPEV ES1;                                            \
 63    C=KPEV_ES1|KPEV_ES2|DRG_E00_02|KPEV_ES18,KPEV_SZUG(1|2);                     \
 64    F=EP1;
 65   TX=KPEV EP 248;                                           \
 66    C=KPEV_EP248,KPEV_PZUG(1|2|3|4);                                 \
 67    F=ERP1;
 68   TX=KPEV P8;                                             \
 69    C=$DIR(PR_P8_2401L|PR_P8_2403L|PR_P8_2428L|PR_P8_2447L|PR_P8_2487L|PR_P8_2569L|PR_P8_2570L|    \
 70     PR_P8_2770L,                                          \
 71     PR_P8_2401|PR_P8_2403|PR_P8_2428|PR_P8_2447|PR_P8_2487|PR_P8_2569|PR_P8_2570|PR_P8_2770),    \
 72     KPEV_PZUG(1|2|3|4);                                       \
 73    F=SPR1;
 74   TX=KPEV P10;                                            \
 75    C=$DIR(PR_P10L|KPEV_P10_2810L,PR_P10|KPEV_P10_2810),KPEV_PZUG(1|2|3|4);
 76   TX=KPEV S3;                                             \
 77    C=$DIR(KPEV_S3L,KPEV_S3),KPEV_SZUG1;                               \
 78    F=SP1;
 79   TX=KPEV S6;                                             \
 80    C=$DIR(KPEV_S6_1906L|KPEV_S6_1908L|KPEV_S6_1913L|KPEV_S6_1920L,                  \
 81     KPEV_S6_1906|KPEV_S6_1908|KPEV_S6_1913|KPEV_S6_1920),KPEV_PZUG(1|2);              \
 82    F=SP1;
 83   TX=KPEV S10;                                            \
 84    C=$DIR(KPEV_S10_0_1910L|KPEV_S10_0_1911L|KPEV_S10_1_1911L|KPEV_S10_1_1913L|KPEV_S10_1_1914L,   \
 85     KPEV_S10_0_1910|KPEV_S10_0_1911|KPEV_S10_1_1911|KPEV_S10_1_1913|KPEV_S10_1_1914),KPEV_SZUG(1|2);
 86   C=BAY_EP36(|L)|$DIR(BAY_S3631L,BAY_S3631),BAY_PW3U95|BAY_PW4U09,2*BAY_C3U99,            \
 87     BAY_AB3U94|BAY_ABC4U11,0-1*BAY_C4U11,3*BAY_C3U99;                        \
 88    F=EP1;                                              \
 89    TX_KBAYSTB EP 3/6;
 90   TX=KBayStB S 2/6;                                          \
 91    C=BAY_S26_19(06|12)(|L){NEK?|BAY_S26G|BAY_S26R|BAY_S26E},BAY_PW3U95|BAY_PW4U09,2*BAY_C3U99,    \
 92     BAY_AB3U94|BAY_ABC4U11,0-1*BAY_C4U11,3*BAY_C3U99;                        \
 93    F=P1;
 94   TX=Preussen EG 538;                                         \
 95    C=EG_538,$DIR(KPEV_PWI91L,KPEV_PWI91),$DIR(KPEV_PWG92CL,KPEV_PWG92C),22-30*KPEV_G(3:|H|HL);    \
 96    F=EF1;
 97 # ^^ 1918
 98   C=SAX_1(185|200),12-15*KPEV_OMK(|1)[O:FR_SZ03,,23],KPEV_PWG,SAX_1(185|200);             \
 99    V=5-6.5;                                             \
 100    F=SF1;
 101   TX=Zug der Zschonewitzer Kleinbahn (anno 1919);                           \
 102    C=$DIR(KPEV_T3L~KDS,KPEV_T3~KDS),KPEV_PWPOSTI,3*KPEV_CGI96,KPEV_CI95K(|L);            \
 103    V=3-4;                                              \
 104    F=SP1;
 105   C=KPEV_T12(|B),KPEV_BCI95K(|L),2-3*KPEV_CI95K(|L)|KPEV_CI05CR(|L),0-1*KPEV_CDI95KL,         \
 106     0-1*KPEV_D3I18(|L);                                       \
 107    D=L;                                               \
 108    F=SP1;
 109   TX=KPEV G8;                                             \
 110    M=BACK;                                              \
 111    C=KPEV_PRG8(|L),KPEV_PWG92C(|L),1-3*(DRG_SS15H|KPEV_H(1|2)|KPEV_W3(|B)|KPEV_W4(|B))(|L);     \
 112    F=SF1O;
 113   C=BAY_MCCI;                                             \
 114    V=5-6;                                              \
 115    F=SPR1;
 116   C=KPEV_EG511,KPEV_PWIPR91(|L);                                   \
 117    V=4.5-5.5;                                            \
 118    F=EP1;
 119   C=BAY_22_4507,4*BAY_BCIL05|6:BAY_CIL98,BAY_PWIL96(|L);                       \
 120    V=3-5;                                              \
 121    F=SP1;
 122   C=LAG_E69_01N,5*BAY_P8|3:BAY_CIL98|BAY_BCIL13;                           \
 123    V=4-5;                                              \
 124    F=EP1;
 125 #_#_#_
 126 # 1. April, 1920 - Länderbahnen verstaatlicht
 127 #_#_#_
 128
 129  }
 130  {E2?
 131 #_#_#_
 132 # 1924 Deutsche Reichsbahn Gesellschaft (DRG) gegründet
 133 #_#_#_
 134   C=DRG_18_0(02|10),DRG_PW4UBAY0(6|9),DRG_C4UBAY11(|L),4*DRG_AB4UBAY0(2|8);              \
 135    V=8-10;                                              \
 136    F=SP2;
 137   C=DRG_38_(1944|2:3111),DRG_PWIPR91|DRG_PWIWU09~LB,8-12*DRG_BC3PR91H|7:DRG_C3PR91H;         \
 138    D=L; V=7-8.5;                                           \
 139    F=SP2;
 140   C=DRG_IVK(|1)|DRG_VIK(|FLA)|DRG_VIIK,DRG_PW4E,2*DRG_BB|DRG_720CCBLECH|DRG_C4;            \
 141    V=2.5-4;
 142   C=DRG_VIIK|DRG_(IVK|IVK1|VIK|VIKFLA|VK),DRG_B(B|C)|DRG_720CCBLECH|DRG_C4,4@DRG_783OOW(|_K|_R);   \
 143    V=2.5-4;                                             \
 144    F=SPRN2;
 145   C=DRG_IVK,DRG_B(B|C),5*DRG_7(57GW|58GW|60GW|61GW|62GW),DRG_783OOW(|_K|_R),2*DRG_764GGW;       \
 146    V=2.5-4;                                             \
 147    F=SFN2;
 148   C=DRG_VT708(|L)|DRG_T751;                                      \
 149    V=5-7;                                              \
 150    F=DPU2;
 151   C=DRG_E30EL|DRG_E30E1,DRG_PW3PR11(|A|AL|L),DRG_C3DTRPR04A(|L),DRG_C3DTRPR04H(|L),DRG_B3PR91H(|L),  \
 152     DRG_C3PR02H(|L),2*DRG_C3PR11HL~LB|DRG_C3PR11H~LB,DRG_C3UPR02H(|L);               \
 153    V=6.5-7.5;                                            \
 154    F=EP2;
 155   C=DRG_E01_18GR(|L),DRG_POST4B17PR(|L),DRG_PW4PR04B(|L),2*DRG_C4PR02H(|L),              \
 156     DRG_B4PR04HL~LB|DRG_B4PR04H~LB,DRG_C4PR02(|L);                         \
 157    F=EP2;
 158   C=DRG_EP2L|DRG_EP2,D_EPII_G1924,D_EPII_O,D_EPII_G1924,3*D_EPII_O,2*D_EPII_G1924,D_EPII_O,      \
 159     2*D_EPII_G1924,DRG_PWIPR91;                                   \
 160    V=4.5-5.5;                                            \
 161    F=EF2;
 162   C=DRG_E44,DRG_PW4U23L~TDBW|DRG_PW4U23~TDBW,DRG_A4U23B(|L),2*DRG_B4U22B(|L),DRG_C4U21B(1|2)(|L);   \
 163    V=8-9;                                              \
 164    F=EP2;
 165   TX=L 9/92 "Skandinavien-Schweiz-Express" Sassnitz/Warnemünde <- Mannheim -> Basel (anno 1924);   \
 166    C=DRG_18325NL,DRG_PW4UWU03(|L),DRG_WL4U_20000G(|L),                        \
 167     DRG_WR6U_101GL|DRG_WR4U_109G|DRG_WR4U_209G|DRG_WR4U_212G|DRG_WR6U_222G(|L)|DRG_WR6U_309L|    \
 168     DRG_WR6U_311L|DRG_WR4U_404G|DRG_WR4U_407G|DRG_WR6U_414G|DRG_WR4U_740L|DRG_WR6U_761(|L)|     \
 169     DRG_WR4U_789(|L)|DRG_WR4U_792(|L)|DRG_WR6U_808L|DRG_WR6U_909(|L)|DRG_WR4U_926(|L),       \
 170     DRG_WL4U_20026G(|L),DRG_PW4UWU03(|L);                              \
 171    F=SP2;
 172   C=DRG_ET701(|L),1-2*DRG_EB6501BAY(|L);                               \
 173    V=6.5-7.5;                                            \
 174    F=EPU2;
 175   TX=DRG 93.0 + Leig;                                         \
 176    C=DRG_93_0(A|B|C|D)D(|L),LEIGDRG;                                 \
 177    V=6-6.5;                                             \
 178    F=SF2;
 179   TX=DRG 78.0 + Leig;                                         \
 180    C=DRG_78(001|020|238|477|386)M(|L),LEIGDRG;                            \
 181    V=6-6.5;                                             \
 182    F=SF2;
 183   TX=DRG 02 + Train 52 "Paris-Berlin-Riga-Varsovie-Express" Köln <-> Warszawa (-> Riga) (anno 1926); \
 184    C=DRG_02_002,                                           \
 185     DRG_PW4PR04B(|L)|DRG_PW4PR16B(|L)|DRG_PW4UPR02BB(|L)|DRG_PW4UPR07B(|L)|DRG_PW4UPR10B(|L)|    \
 186     DRG_PW4UPR16B(|L)|DRG_PWPOST4UPR08B(|L),CIWL_WL3487B[N:#P,BG_NULL][N:#B,BG_NULL],        \
 187     DRG_AB4U23A(|L),DRG_AB6U06[B:106,23,8,9],CIWL_WL3487B[N:#P,BG_NULL][N:#B,BG_NULL],       \
 188     2*CIWL_WR2871B[N:#P,BG_NULL][N:#B,BG_NULL],(<PLM_AB4ULLSL,PLM_AB4ULS),             \
 189     2*CIWL_WL3487B[N:#P,BG_NULL][N:#B,BG_NULL],                           \
 190     DRG_WR4U_(789|792|926)(|L)[N:#P,BG_NULL][N:#B,BG_NULL];                     \
 191    V=10-12;                                             \
 192    F=SP2;
 193   TX=Garmisch (anno 1925);                                      \
 194    C=DRG_E52L|DRG_E52,$DIR(DRG_PW3UBAY95L,DRG_PW3UBAY95),2*DRG_BC3I_BAY07(A|B)(|L),         \
 195     2*DRG_BC3I_BAY04_33(|L),DRG_ABC4UBAY08B(|L),2*DRG_C3I_BAY13(|L),DRG_C3UBAY99(|L),3*D_EPII_G;  \
 196    F=EPR2;
 197   C=DRG_2_E77_28|DRG_E91_0E|DRG_E95B(|L)|DR_3_E95M(|L),DRG_PWGPR14(|L),                \
 198     (15*D_EPII_OOK)|(15*D_EPII_OOK[O:FR_SZ11]|D_EPII_OOK[O:FR_SZ12]);                \
 199    V=5.5-6;                                             \
 200    F=EF2;
 201   C=DRG_E95B(|L)|DRG_E91_3E,DRG_PWGPR14(|L),                             \
 202     (35*DRG_2_OOT301(|L))|(35*DRG_2_OOT341(|L))|(35*DRG_2_OOT361(|L))|               \
 203     (35*DRG_2_OOT301(|L)[O:COAL32,,34])|(35*DRG_2_OOT341(|L)[O:COAL32,,34])|            \
 204     (35*DRG_2_OOT361(|L)[O:COAL32,,38]);                              \
 205    V=5.5-6;                                             \
 206    F=EF2;
 207   C=DRG_E04~WBO,DRG_PW4PR04B(|L)|DRG_PW4PR16B(|L)|DRG_PW4UPR(02BB|02BBL|07B|07BL|10B|10BL|16B|16BL), \
 208     DRG_C4UPR08B(|L),DRG_C4UPR13B(|2|S)(|L),DRG_C4UPR07B(|L),DRG_AB6U06,DRG_C4UBAY11(|L),      \
 209     DRG_POST4UA(17(~LB|L(|2|3))|173(|A)(|L));
 210   C=VMD_E71_30,DRG_PWGPR14(|L),3*D_EPII_O,1-4*D_EPII_G1924;                      \
 211    V=4.5-5.5;                                            \
 212    F=EF2;
 213 #_#_#_#
 214 # 1926 - letzte Mitropa Wagen in grün
 215 #_#_#_#
 216   C=DRG_57_4,DRG_PWIWU09~LB,DRG_C4IWU01L~LB,DRG_BC4IWU00~LB,DRG_BC4IWU00L~LB,DRG_C4IWU01~LB,     \
 217     DRG_C4I_BAD02(|L)|DRG_C4I_BAD99(|L);                              \
 218    V=6;                                               \
 219    F=SP2;
 220   C=BR38_308,DRG_PW4U23(|L),DRG_C4U21B(1|2)(|L),DRG_ABC6UPR07B(|L),DRG_C4UPR13B(|2|S)(|L),      \
 221     DRG_C4U21B(1|2)(|L),DRG_POST4UA(17(~LB|L(|2|3))|173(|A)(|L));                  \
 222    V=8-10;                                              \
 223    F=SP2;
 224   C=DRG_18_0(02|10),DRG_PW4UPR10B(|L),DRG_WL6UPR04A~LB[N:#P,BG_NULL][N:#B,BG_NULL],DRG_WL4UMECK03,  \
 225     DRG_WL4UPR97~LB,DRG_WR4U_(789|792|926)(|L)[N:#P,BG_NULL][N:#B,BG_NULL],DRG_AB6UPR06B(|L),    \
 226     DRG_BC4UPR09A(|L),DRG_C4UPR13B(|2|S)(|L);                            \
 227    V=9-12;                                              \
 228    F=SP2;
 229   {NEK?                                                \
 230    C=DRG_74_604,DRG_PWI23~LB,DRG_CI27L,DRG_CID21B,DRG_BI29~LB,DRG_CID21BL,DRG_CI27L,DRG_CPOSTID22_30; \
 231    V=6-7.5;                                             \
 232    F=SP2;}
 233   C=DRG_36_(1000|901|928|940),DRG_PWPR00(|A|AL|L),DRG_C3UPR00H(|L),2*DRG_CPR91(BH|BHL|H|HL),     \
 234     DRG_BCPR83H(|L),DRG_BCPR87H(|L),DRG_C3PR91H(|L),DRG_C3UPR02H(|L);                \
 235    F=SP2;
 236   C=DRG_38_(1944|2:3111),                                       \
 237     DRG_PW3PR11(|A|AL|L)|DRG_PW3PR99L~LB|DRG_PW3PR99~LB|DRG_PW3PR99AL~LB|DRG_PW3PR99A~LB|      \
 238     DRG_PWI23~LB|DRG_PWI30|DRG_PW_BAD11L,DRG_C4SA14H(|L),DRG_C3SA95H~LB,DRG_B4SA99H,        \
 239     DRG_B4SA97HL~LB,2*DRG_CSA16L~LB|DRG_CSA16~LB,DRG_C4SA14H(|L);                  \
 240    D=L;                                               \
 241    F=SP2;
 242   C=DRG_38_(1944|2:3111),2*DRG_C4PR04RL~LB|DRG_C4PR04R~LB|DRG_C4PR04HRL~LB|DRG_C4PR04HR~LB,      \
 243     2*DRG_BC4PR04(HR|HRL|R|RL),DRG_C4PR04RL~LB|DRG_C4PR04R~LB|DRG_C4PR04HRL~LB|DRG_C4PR04HR~LB;   \
 244    D=R;                                               \
 245    F=SP2;
 246 #ausEJ-Sonderausgabe "Baureihe ET/ES 85" Bild 8, Zuglauf und Aufnahmejahr Vermutung, Personenwagen sollten komplett grün sein;
 247   TX=Personenzug Garmisch <- Ehrwald - Lermoos -> Reutte in Tirol (anno 1927);            \
 248    C=$DIR((DRG_ET701,BAY_P6L,DRG_EB6501BAY),(DRG_ET701L,BAY_P6,DRG_EB6501BAYL));           \
 249    V=5-6.5;                                             \
 250    F=EPU2;
 251   C=DRG_39005(|L),                                          \
 252     DRG_PW4PR04B(|L)|DRG_PW4PR16B(|L)|DRG_PW4UPR02BB(|L)|DRG_PW4UPR07B(|L)|DRG_PW4UPR10B(|L)|    \
 253     DRG_PW4UPR16B(|L),2*DRG_C4PR02(|H|HL|L),                            \
 254     DRG_B4PR04L~LB|DRG_B4PR04~LB|DRG_B4PR04HL~LB|DRG_B4PR04H~LB,DRG_BC4PR04(|H|HL|L),        \
 255     DRG_C4PR02(|H|HL|L),DRG_C4PR04L~LB|DRG_C4PR04~LB|DRG_C4PR04HL~LB|DRG_C4PR04H~LB,        \
 256     DRG_POST4PR04(|L);                                       \
 257    F=SP2;
 258   C=$DIR(DR_56234L,DR_56234),                                     \
 259     (<DRG_PW3IPR91,DRG_CC3IDPR07L,DRG_C3IDPR08(|L),DRG_BC3IPR92(A|B)(|L),DRG_CC3IDPR07L,      \
 260     DRG_C3IDPR08(|L),DRG_BC3IPR10(|L),DRG_PWPOSTI01(|L)|DRG_PWPOSTI11(|L));             \
 261    F=SP2;
 262   TX=D 126 Gießen <- Limburg - Koblenz - Trier -> Diedenhofen (Abschnitt Gießen - Koblenz) (anno 1927); \
 263    C=DRG_38_(1944|2:3111),                                      \
 264     15:DRG_POST4UA(17(~LB|L(|2|3))|173(|A)(|L))|5:DRG_POST4B17PR(|L)|DRG_POST4UA20_1926(|L),    \
 265     DRG_PW4U(20:PR(02B|07|10|16)B|23)(|L),DRG_AB4U23(|A)B(|L),                   \
 266     2*DRG_C4UPR(2:(06|07|08|11A|13|21)B(|L)|13B(S|2)(|L)|3:21CB),                  \
 267     (3:DRG_WL(4UPR97~LB|4U_PR01|6UPR04A~LB|6UPR11)|DRG_WL(2:C4U21|2:4U23A|4U26)B(|L))        \
 268     [N:#P,BG_NULL][N:#B,BG_NULL],DRG_WR4U_(789|792|926)(|L)[N:#P,BG_NULL][N:#B,BG_NULL],      \
 269     DRG_ABC(4UPR06|6UPR07|4UPR08|4:4UPR09)B(|L);                          \
 270    F=SP2;
 271   C=DRG_64_022L,DRG_PWPOST4IPR11(E|G)(|L),DRG_C4IPR09G(|L),DRG_C4ITRPR07G1(|L),DRG_BC4IPR23E,     \
 272     DRG_CC4ITRPR07G1(|L),DRG_CC4IDPR23GL;                              \
 273    F=SP2;
 274 #aus EK "Die Baureihe 93" Seite85;
 275   TX=Personenzug x <-> Saalfeld (anno 1927);                             \
 276    C=DRG_93985,D_EPII_G1927,                                     \
 277     DRG_PWPOSTI94[B:69,21,5,9,#243000][CP:43,23,6,9,36,23][CP:30,23,6,9,43,23],DRG_BCIPR91L,    \
 278     DRG_CIPR91L~LB,DRG_CIDPR91(|L);                                 \
 279    D=L; V=5-6;                                            \
 280    F=S2;
 281   TX=D 128 Gießen <- Limburg - Koblenz -> Trier (anno 1927);                     \
 282    C=DRG_38_(1944|2:3111),DRG_PW4U(20:PR(02B|07|10|16)B|23)(|L),                   \
 283     (1:1|2:2)*DRG_C4UPR(2:(06|07|08|11A|13|21)B(|L)|13B(S|2)(|L)|3:21CB),              \
 284     DRG_BC4UPR(09A(|L)|11B(|L)|3:16BL),DRG_ABC(4UPR06|6UPR07|4UPR08|4:4UPR09)B(|L);         \
 285    F=SP2;
 286   C=BR71_3(18|25),DRG_CIGDPR91(|L),2*DRG_CIPR05(|A|B)(|L),                      \
 287     (<DRG_CCIDPR05L,DRG_B3IPR97(|L),DRG_CCIDPR05);                         \
 288    F=SP2;
 289 #_#_#_#
 290 # 1928 - Mitropa Wagen in weinrot RAL 3005 eingeführt
 291 #_#_#_#
 292   C=DRG_74_604,                                            \
 293     (<2*DRG_C3PR06(|H|HL|L),DRG_B3PR06(|H|HL|L),DRG_C3PR01(|H|HL|L),(<DRG_C3PR11BL,DRG_CPW3PR09A)); \
 294    F=SP2;
 295   C=DRG_2_75_1010,DRG_PW3PR99A~LB,3*DRG_CICIWU20(|L);                         \
 296    F=SP2;
 297 #alle Wagen mit eckigen Türfenstern!;
 298   TX=L 63 "Orient-Express" Paris <-> Bukarest (anno 1928);                      \
 299    C=$DIR(DRG_18462L|DRG_18470L,DRG_18462|DRG_18470),$DIR(CIWL_PW4BL,CIWL_PW4B),           \
 300     $DIR(CIWL_WR_D3AL,CIWL_WR_D3A),4*CIWL_3WLUH(|L),$DIR(CIWL_PW4B,CIWL_PW4BL);           \
 301    V=10-12;
 302   C=DRG_56_(503|511|516|601|625),DRG_PWGSA07(|L),16-20*D_EPII_O;                   \
 303    F=SF2;
 304   TX=FFD 101/102 "Rheingold-Express" Hoek van Holland <-> Basel (anno 1929) Lokwechsel in Emmerich;  \
 305    M=CHANGE;                                             \
 306    C=$DIR(DRG_SPW4U28_28AL,DRG_SPW4U28_28A),DRG_2B_SB4U28_28B(|L),DRG_2B_SA4U28K_28(|L),       \
 307     DRG_2B_SA4U28_28(|L),DRG_SB4U28K_28A(|L);                            \
 308    D=R;                                               \
 309    C1=NS_37(13|37B)|NS_2_3931;                                    \
 310    D1=R;                                               \
 311    C2=DRG_18524L|DRG_18509L;                                     \
 312    D2=L; T1=10-20; T2=10-20;                                     \
 313    F=SPO2;
 314   C=DR_75_5(01|15),DRG_PWSA10L~LB|DRG_PWSA10~LB,DRG_C4SA14H(|L),DRG_B4SA97HL~LB,DRG_CSA16~LB,     \
 315     DRG_CSA16L~LB;                                         \
 316    F=SP2;
 317   C=$DIR(DRG_03033L|DRG_03073L|DRG_03139L|DRG_03145L|DRG_03179L|DRG_03179ML|DRG_03180L,        \
 318     DRG_03033|DRG_03073|DRG_03139|DRG_03179|DRG_03179M|DRG_03180),DRG_PWPOST4U28L~LB,        \
 319     DRG_WLC4U21W(|L),DRG_WL4U27A(|L),DRG_WL6UPR11[N:#P,BG_NULL][N:#B,BG_NULL],           \
 320     DRG_WR4U28_(1001A|1041|1076A)(|L),2*DRG_WL6UPR04A~LB[N:#P,BG_NULL][N:#B,BG_NULL];        \
 321    V=10-12; W=3;                                           \
 322    F=SP2;
 323 #sollte 98 532 BAY_BIX734. D XI;
 324   TX=Lokalbahnzug Erlangen <-> Herzogenaurach (anno 1929);                      \
 325    C=DRG_98_6NL,$DIR(DRG_BPOSTL_BAY01_21,DRG_BPOSTL_BAY01_21L),2*DRG_CL_BAY11(|L);          \
 326    V=3-4;                                              \
 327    F=SP2;
 328   C=DRG_78(001|020|238|477|386)M(|L)(|[R]),DRG_PW3PR11(|A|AL|L),DRG_C3UPR02(|H|HA|HAL|HL|L),     \
 329     DRG_C3PR11L~LB|DRG_C3PR11~LB|DRG_C3PR11HL~LB|DRG_C3PR11H~LB|DRG_C3PR11SH(|L),          \
 330     DRG_C3PR91(|H|HL|L),DRG_C3UPR00(|H|HA|HAL|HL|L),DRG_B3PR10(|H|HL|L),DRG_BC3PR08(|H|HL|L),    \
 331     DRG_C3DTRPR04(A|AL|H|HL),                                    \
 332     2*DRG_C3PR11L~LB|DRG_C3PR11~LB|DRG_C3PR11HL~LB|DRG_C3PR11H~LB|DRG_C3PR11SH(|L);         \
 333    F=SP2;
 334 #ausEJ-Sonderausgabe "Baureihe ET/ES 85" Bild 23, Zuglauf und Aufnahmejahr Vermutung;
 335   TX=Personenzug München Hbf. <-> Starnberg (anno 1929);                       \
 336    M=SIMPLE|STOP;                                          \
 337    C=$DIR((DRG_ELT1105L,DRG_ELB2801L,DRG_ELB2801,DRG_ELS2101),                    \
 338     (DRG_ELT1105,DRG_ELB2801,DRG_ELB2801L,DRG_ELS2101L));                      \
 339    V=5-6.5;                                             \
 340    F=O2;
 341   TX=Breslau <-> Berlin (anno 1930);                                 \
 342    C=DRG_2_E2102(|L),DRG_PW4UPR10BL,DRG_B4UPR20B(|L),DRG_C4UPR21A,DRG_WR4U28_1001B,         \
 343     DRG_B4UPR20B(|L),DRG_C4UPR21A;                                 \
 344    F=EP2;
 345   C=DRG_78(001|020|238|477|386)M(|L)(|[R]),DRG_PWPOST4IPR11G(|L),                   \
 346     2*DRG_C4IDPR23G(|L)|DRG_C4IDPR23G(|L),DRG_BC4IPR14G(|L),DRG_BC4IPR91G1(|L),           \
 347     DRG_CC4IDPR14G1(|L),DRG_C4IPR09G(|L);                              \
 348    F=SP2;
 349   TX=P 1360 Wittenberge <-> Karow am See (14.6.1930);                         \
 350    C=$DIR(DRG_86094L,DRG_86094),DRG_PWPOSTI84L|DRG_PWPOSTI84,DRG_BC3IPR10|DRG_BC3IPR10L,       \
 351     {NEK?99:DRG_CIE27|}DRG_CID27L,DRG_BCI29~LB{NEK?|99:DRG_BCIE29L},DRG_C3IPR14,DRG_PW3IPR91B,   \
 352     D_2_MUENCHEN;                                          \
 353    F=S2;
 354   C=DRG_36_(1000|901|928|940),2*LEIGDRG;                               \
 355    V=6.5;                                              \
 356    F=SF2;
 357   C=DRG_VT135_012(|L),0-1*DRG_VB140_099(|L),0-1*DRG_VS144_001;                    \
 358    V=6-7;                                              \
 359    F=DPU2;
 360   C=DRG_84_001,2*DRG_C4I35A(|L),DRG_BC4I35A(|L);                           \
 361    V=6-8;
 362   TX=Hannover-Linden (anno 1930);                                   \
 363    C=$DIR(DR_56234L,DR_56234),DRG_PWGPR14(|L),MARK_45101C,15*D_2_MUENCHEN,D_2_BRESLAU,5*D_2_MUENCHEN; \
 364    F=SF2;
 365
 366   C=DRG_86094(|L),DRG_PW(IPR91|PR00|PR00A|PR00AL|PR00L),                       \
 367     DRG_C3IDTRPR08(|L)|DRG_CC3IDPR07(|L)|DRG_C3IDPR08(|L)|DRG_C3IDPR17(|L);             \
 368    V=6-7.5;                                             \
 369    F=SP2;
 370 #aus EK "Die Baureihe 39" Seite 140;
 371   TX=P 511 Köln <- Wuppertal -> Hagen (01.03.1931);                          \
 372    C=$DIR((DRG_39005L,DRG_PWI28,DRG_C3PR11H~LB,DRG_C3PR11HL~LB,DRG_C3DTRPR04H,DRG_BI29,       \
 373     DRG_C3PR11HL~LB,DRG_C3PR11L~LB,DRG_C3DTRPR04HL),                        \
 374     (DRG_39005,DRG_PWI28L,DRG_C3PR11HL~LB,DRG_C3PR11H~LB,DRG_C3DTRPR04HL,DRG_BI29L,DRG_C3PR11H~LB, \
 375     DRG_C3PR11~LB,DRG_C3DTRPR04H));                                 \
 376    V=6-8;                                              \
 377    F=SP2;
 378   TX=D 125 St. Magrethen <-> Leipzig (anno 1931);                           \
 379    C=DRG_18_4(BL|C),$DIR(DRG_PW4UPR07B,DRG_PW4UPR07BL),$DIR(DRG_AB4U28B,DRG_AB4U28BL),        \
 380     2*DRG_C4UPR13B(|2|S)(|L);                                    \
 381    V=10-12;                                             \
 382    F=SP2;
 383   C=DRG_98_70,DRG_PWPOSTI84(|L),DRG_CIPR86(|A|B|C)(|L),DRG_CIPR91(|L),DRG_BCIPR86(|B|C)(|L),     \
 384     DRG_BCIPR95(|L);                                        \
 385    V=3-4;                                              \
 386    F=SP2;
 387 #aus EK "Die Baureihe 78" Bild152, sollte 78 512 Bw Witten mit rundem Sanddom sein, sollte ex KPEV Post sein, Juni 1931;
 388   TX=P 3540 bei Wetter (anno 1931);                                  \
 389    C=DRG_78005(|L),$DIR(DRG_PW3PR11AL,DRG_PW3PR11A),2*$DIR(DRG_C3PR11H~LB,DRG_C3PR11HL~LB),     \
 390     $DIR(DRG_BI29~LB,DRG_BI29L~LB),$DIR(DRG_C3DTRPR04HL,DRG_C3DTRPR04H),              \
 391     2*$DIR(DRG_C3PR11HL~LB,DRG_C3PR11H~LB),$DIR(DRG_C3PR06HL,DRG_C3PR06H),             \
 392     $DIR(DRG_POST9_7L,DRG_POST9_7);                                 \
 393    V=6-7;
 394
 395   TX=Boppard (anno 1931);                                       \
 396    C=DR_57PR,DRG_PWGPR14(|L),2*D_2_MUENCHEN,DRG_R10(H|3:RO|RO2)(|L),CSD_R8(|A),SBB_EGLIN(3|5),    \
 397     D_2_MUENCHEN,CSD_R8(|A),2*D_2_MUENCHEN,D_2_DRESDEN,DB_RMS31,2*MARK_45101C,3*D_2_MUENCHEN;    \
 398    V=5-6;                                              \
 399    F=SF2;
 400 #Bei Boppard 1931
 401   C=DRG_55_(610L|642L|701L)|DRG_57_2470L|DRG_57_2575L|DRG_57_3334L,                  \
 402     DRG_57_1250|DRG_57_2470|DRG_57_2575|DRG_57_3334,DRG_PWGPR14(|L),3-10*D_EPII_V,D_EPII_G1927,   \
 403     2*D_EPII_Z,3*D_EPII_G1927;                                   \
 404    V=4-5;                                              \
 405    F=SF2;
 406   C=DRG_VT135_061(|L),DRG_VB140_250(|L);                               \
 407    V=6-8;
 408   TX=Bad Sülze (26.06.1932);                                     \
 409    C=DRG_2_75_1010,3*DRG_CIDWU21L,2*D_2_MUENCHEN;                          \
 410    D=R;                                               \
 411    F=S2;
 412 # Bad Sülze (26.06.1932)
 413   TX=E 175 bei Altenbeken (05.07.1932);                                \
 414    C=DRG_24_018,DRG_PW4UPR07BL[<OT:DRG_PW4UPR07B,0,0],DRG_C4I30L[<OT:DRG_C4I30,0,0],         \
 415     DRG_BC4I31[<OT:DRG_BC4I31L,0,0],DRG_C4I30L[<OT:DRG_C4I30,0,0],DRG_C4I30[<OT:DRG_C4I30L,0,0];  \
 416    V=7-9;                                              \
 417    F=SP2;
 418   C=$DIR(DRG_90131L,DRG_90131),DRG_PWPOST4IPR11G(|L),DRG_CC4ITRPR07G1(|L),DRG_B4IPR91G2(|L),     \
 419     DRG_CC4ITRPR12G1(|L),DRG_C4ITRPR07G1(|L);                            \
 420    F=SP2;
 421 #aus EK "Die Baureihe 39" Seite 138, Packwagen wahrscheinlich SNCB;
 422   TX=L 176 Köln <- Aachen - Lüttich - Bruxelles -> Oostende (Abschnitt Köln - Aachen) (14.04.1933);  \
 423    C=$DIR(DRG_39230L,DRG_39230),CIWL_D1986(|L),CIWL_B4111CB,CIWL_A4158(|L);             \
 424    V=10-11;                                             \
 425    F=S2;
 426 #aus EK "Die Baureihe 78" Bild458, sollte 78 173 Bw Düsseldorf mit rundem Sanddom sein;
 427   TX=P 490 Essen <- Kettwig -> y (21.05.1933);                            \
 428    C=DRG_78005(|L),$DIR(DRG_PW3IWU20A,DRG_PW3IWU20AL),3*DRG_C3PR11H~LB[>OT:DRG_C3PR11HL~LB,0,0],   \
 429     DRG_BI29~LB[>OT:DRG_BI29L~LB,0,0],$DIR(DRG_BC3IPR10,DRG_BC3IPR10L),               \
 430     6*DRG_C3PR11H~LB[>OT:DRG_C3PR11HL~LB,0,0];                           \
 431    V=6-7;                                              \
 432    F=SP2;
 433
 434 #aus EK "Die Baureihe 93" Seite89;
 435   TX=P 2649 Kettwig (24.05.1933);                                   \
 436    C=$DIR((DRG_2B931061L,DRG_PW3PR11L,DRG_CI(28|29),DRG_BCI(28|29)L,DRG_CI(28|29)L),         \
 437     (DRG_2B931061,DRG_PW3PR11,DRG_CI(28|29)L,DRG_BCI(28|29),DRG_CI(28|29)));            \
 438    F=SP2;
 439   C=DRG_94_2057,DRG_PWGPR14(|L),0-1*BAY_KABEL,0-3*D_EPII_G1927,DRG_S14(S|V),0-2*D_EPII_G1927,     \
 440     0-1*D_EPII_I;                                          \
 441    F=SF2;
 442 #aus EK "Die Baureihe 39" Seite 138, Jahresangabe geschätzt, aber zwischen 1930 und 1936;
 443   TX=D 16 Berlin <-> Köln (anno 1933);                                \
 444    C=$DIR((DRG_39230L,DRG_PW4U29,DRG_WL4U27AL,DRG_WL4U28AAL,DRG_WL4U27AL),              \
 445     (DRG_39230,DRG_PW4U29L,DRG_WL4U27A,DRG_WL4U28AA,DRG_WL4U27A));                 \
 446    V=10-11;                                             \
 447    F=SP2;
 448   TX=P 2467 Heiligenhaus <-> Kettwig (anno 1933);                           \
 449    C=$DIR(DRG_94503L,DRG_94503),DRG_PW3IPR(89B|91|91A|91B|93)(|L),DRG_CIPR91(|L),DRG_BCIPR95(|L),  \
 450     DRG_CIPR91(|L),DRG_CID21B(|L)|DRG_CI28|DRG_CID27L;                       \
 451    F=SP2;
 452   TX=P 490 Essen <- Kettwig -> y (19.09.1933);                            \
 453    C=DRG_78(001|020|238|477|386)M(|L)(|[R]),DRG_PW3IWU20A(|L),DRG_BC3PR08H,2*DRG_BC3PR08,      \
 454     DRG_BC4IPR14EL|DRG_BC4IPR14E,6*DRG_BC3PR08(|L);                         \
 455    F=SP2;
 456   C=$DIR(DRG_744ML,DRG_744M),DRG_PWPOST4IPR9(1G|1GL|5G|5GL),DRG_CC4ITRPR12G1(|L),DRG_B4IPR91G1(|L),  \
 457     2*DRG_C4IPR91G(|L);                                       \
 458    F=SP2;
 459   TX=Rangierabteilung auf der Hafenbahn in Barth (anno 1933);                     \
 460    M=SIMPLE|STOP|BACK;                                        \
 461    C=(<DRG_O,DRG_64_246L[<R][!C])|(<DRG_64_246L[>R][!C],DRG_O);                   \
 462    V=2-3; P=30-70;                                          \
 463    F=O2;
 464   C=DRG_93_0(A|B|C|D)D(|L),DRG_PWI23~LB|DRG_PWI3(0|1A),                        \
 465     2*DRG_CD21L~LB|DRG_CD21~LB|DRG_CD21BL~LB|DRG_CD21B~LB,2*DRG_BC21L~LB|DRG_BC21~LB,        \
 466     2*DRG_CD21L~LB|DRG_CD21~LB|DRG_CD21BL~LB|DRG_CD21B~LB;                     \
 467    F=SP2;
 468   TX=FD 79 auf der Frankenwald Südrampe (anno 1934);                         \
 469    C=$DIR((DRG_03139L|DRG_03145L|DRG_03180L,DRG_PW4U30L,DRG_ABC4U29BL,DRG_AB4U28BL,         \
 470     DRG_WR4U28_(1041|1076A)L,DRG_C4U28BL,DRG_AB4U28BL),                       \
 471     (DRG_03073|DRG_03139|DRG_03179|DRG_03180,DRG_PW4U30,DRG_ABC4U29B,DRG_AB4U28B,          \
 472     DRG_WR4U28_(1041|1076A),DRG_C4U28B,DRG_AB4U28B)),DRG_95_037;                  \
 473    F=SP2;
 474   C=DRG_93_0(A|B|C|D)D(|L),DRG_PWPR00(|A|AL|L),2*DRG_C4IDTRPR15G(|L),DRG_BC4IPR23E(|L),        \
 475     DRG_C4IPR15(E|EL|G|GL);                                     \
 476    F=SP2;
 477   TX=P 1748 Waldshut <- Oberlauchringen - Ofteringen - Eberfingen - Weizen - Fützen - Epfenhofen - Zollhaus-Blumberg - Leipferdingen - Kirchen-Hausen -> Immendingen (24.06.1934); \
 478    C=DR_3_57_2619L,$DIR(DRG_PW_BAD16L,DRG_PW_BAD16),DRG_CI(28|29)[<OT:DRG_CI(28|29)L,0,0],      \
 479     DRG_BCI(28|29)L[<OT:DRG_BCI(28|29),0,0],DRG_CI(28|29)L[<OT:DRG_CI(28|29),0,0],         \
 480     $DIR(DRG_CI_BAD01L,DRG_CI_BAD01),$DIR(DRG_CID_BAD10,DRG_CID_BAD10L),              \
 481     $DIR(DRG_CI_BAD01,DRG_CI_BAD01L);                                \
 482    V=4-5;                                              \
 483    F=SP2;
 484 #aus EJ-Sonderausgabe "Baureihe ET/ES 85" Bild 24, Zuglauf Vermutung, Personenwagen sollte komplett grün sein;
 485   TX=Personenzug Garmisch <-> Mittenwald (28.06.1934);                        \
 486    C=$DIR((DRG_ELT1105L,BAY_P6),(DRG_ELT1105,BAY_P6L));                       \
 487    V=5-6.5;                                             \
 488    F=EPU2;
 489
 490   TX=P 294 bei Neudietendorf (anno 1934);                               \
 491    C=DRG_95_037,$DIR(DRG_POST9_7L,DRG_POST9_7),$DIR(DRG_PWI30,DRG_PWI30L),              \
 492     DRG_CI(28|29)L[>OT:DRG_CI(28|29),0,0],DRG_BCI(28|29)[>OT:DRG_BCI(28|29)L,0,0],         \
 493     $DIR(DRG_CCIDPR94,DRG_CCIDPR94L),$DIR(DRG_CCIDPR05L,DRG_CCIDPR05);               \
 494    V=5-6;                                              \
 495    F=SP2;
 496   C=DRG_ET89;                                             \
 497    F=EPU2;
 498 #aus EK "Die Baureihe 39" Seite107;
 499   TX=P 313 Schweinfurt <- Gräfenroda -> Erfurt (anno 1934);                      \
 500    C=$DIR((DRG_39230L,DRG_2_G_MUE_HL,DRG_PW4PR04B,DRG_CD21B(|L),DRG_C3DTRPR04H,DRG_BI29,       \
 501     DRG_C3DTRPR04HL,DRG_C3PR11H~LB),                                \
 502     (DRG_39230,DRG_2_G_MUE_H,DRG_PW4PR04BL,DRG_CD21B(|L),DRG_C3DTRPR04HL,DRG_BI29L,DRG_C3DTRPR04H, \
 503     DRG_C3PR11HL~LB));                                       \
 504    V=6-6.5;
 505   TX=München-Freimann (07.1934);                                   \
 506    M=BACK|SIMPLE|STOP;                                        \
 507    C=$DIR(DRG_E60EL,DRG_E60E1),$DIR(DRG_PWGPR14,DRG_PWGPR14L),D_2_MUENCHEN,DRG_2_OM_ESN(|L),     \
 508     D_2_MUENCHEN,WUE_RM02N,D_2_DRESDEN,DRG_2_OM_ESN(|L),2*D_2_MUENCHEN,D_2_DRESDEN,5*D_2_MUENCHEN; \
 509    V=2-3;                                              \
 510    F=EFO;
 511
 512 # München-Freimann 07.1934
 513 #Cigd pr91 sollte braun und ohne Fenster;
 514   TX=P 213 bei Bad Sülze (06.07.1934);                                \
 515    C=DRG_2_75_1010[<R],$DIR(DRG_PWPOSTI34,DRG_PWPOSTI34L),DRG_CIGDPR91(|L),             \
 516     $DIR(DRG_CIMECK13L,DRG_CIMECK13),$DIR(DRG_B3IMECK13L,DRG_B3IMECK13),              \
 517     $DIR(DRG_C3IPR14,DRG_C3IPR14L);                                 \
 518    F=SP2;
 519   TX=P 75 Neustrelitz <- Schwaan -> Rostock (07.07.1934);                       \
 520    C=DRG_2_75_1010[<R],$DIR(DRG_C3IDPR17L,DRG_C3IDPR17),DRG_C3PR11HL~LB[>OT:DRG_C3PR11H~LB,0,0],   \
 521     2*DRG_C3PR11H~LB[>OT:DRG_C3PR11HL~LB,0,0],$DIR(DRG_BC3IPR10L,DRG_BC3IPR10),           \
 522     $DIR(DRG_C3IPR14,DRG_C3IPR14L),DRG_PWI(28|29)L[>OT:DRG_PWI(28|29),0,0];             \
 523    F=SP2;
 524   C=DRG_SVT877(|L);                                          \
 525    V=10-14;                                             \
 526    F=DPU2;
 527   TX=P 331 Treysa <-> Eschwege (12.07.1934);                             \
 528    C=DRG_24_054,$DIR(DRG_PWI31A,DRG_PWI31AL),$DIR(DRG_POST9_7,DRG_POST9_7L),             \
 529     $DIR(DRG_C3IDPR17,DRG_C3IDPR17L),$DIR(DRG_BCI28,DRG_BCI28L),$DIR(DRG_CI28L,DRG_CI28),      \
 530     2*DRG_2_G_MUE(|L);                                       \
 531    V=7-8;                                              \
 532    F=S2;
 533   C=DRG_18_0(02|10),                                         \
 534     (<DRG_PW4USA07(|L)|DRG_PW4USA18L~LB|DRG_PW4USA18~LB,DRG_ABC4USA03[N:#P,BG_NULL][N:#B,BG_NULL], \
 535     DRG_AB4USA16(A|B)(|L),DRG_WR4U35_1088(|L)[N:#P,BG_NULL][N:#B,BG_NULL],2*DRG_C4USA05(A|B)(|L),  \
 536     DRG_C4UPR13B(|2|S)(|L),DRG_POST4UA(17(~LB|L(|2|3))|173(|A)(|L)));                \
 537    F=SP2;
 538 #aus EK "Die Baureihe 39" Seite 140;
 539   TX=D 156 Köln <- Euskirchen - Jünkerath - Gerolstein - Kyllburg - Erdorf - Trier - Saarburg - Merzig - Saarlouis - Völklingen -> Saarbrücken (anno 1935); \
 540    C=$DIR((DRG_39230L,DRG_POST4UA20_1928[CP:168,21,4,5,41,21][B:168,21,4,5,#243000],DRG_PW4U30,   \
 541     DRG_C4U28BL,DRG_C4U28B,DRG_WR4U_926[N:#P,BG_NULL][N:#B,BG_NULL],DRG_AB4U28AL,DRG_BC4U34BL),   \
 542     (DRG_39230,DRG_POST4UA20_1928L[CP:40,21,4,5,168,21][B:40,21,4,5,#243000],DRG_PW4U30L,      \
 543     DRG_C4U28B,DRG_C4U28BL,DRG_WR4U_926L[N:#P,BG_NULL][N:#B,BG_NULL],DRG_AB4U28A,DRG_BC4U34B));   \
 544    V=8-10;                                              \
 545    F=SP2;
 546   C=DRG_98_0D,DRG_PWPR00(|A|AL|L),2@(DRG_CSA95HL~LB|DRG_CSA95H~LB,DRG_CSA12L~LB|DRG_CSA12~LB),    \
 547     DRG_CSA95~LB;
 548   TX=Königstein (21.06.1935);                                     \
 549    C=DRG_64_(022L|246L|289),D_2_BRESLAU,CSD_2XOK;                          \
 550    F=SF2;
 551 #Et 1213 hat ab 22.08.1935 zwischen München und Augsburg zusätzlich einen ES25;
 552   C=DRG_ET25S;                                            \
 553    V=8-10;                                              \
 554    AP=[TX=Et 178 Breslau <-> Hirschberg (anno 1935)]|                        \
 555     [TX=Et 198 Breslau <-> Hirschberg (anno 1935)]|[TX=Et 179 Hirschberg <-> Breslau (anno 1935)]| \
 556     [TX=Et 199 Hirschberg <-> Breslau (anno 1935)]|[TX=Et 1202 Nürnberg <-> München (anno 1935)]|  \
 557     [TX=Et 1211 München <-> Nürnberg (anno 1935)]|[TX=Et 1206 Nürnberg <-> Augsburg (anno 1935)]|  \
 558     [TX=Et 1215 Augsburg <-> Nürnberg (anno 1935)]|[TX=Et 1204 Nürnberg <-> Augsburg (anno 1935)]| \
 559     [TX=Et 1214 Augsburg <-> München (anno 1935)]|[TX=Et 1213 München <-> Nürnberg (anno 1935)];  \
 560    F=EPU2;
 561 #aus EK "Die Baureihe 39" Seite 78, G Seite des WR sollte am Ende 2,3 Fenster haben, drittletzter Wagen unklar (fehlt);
 562   TX=D 187 Wuppertal <- Schwerte - Bestwig -> Kassel (01.08.1935);                  \
 563    C=$DIR((DRG_39230L,DRG_POST4UA20_1926,DRG_PW4U29,DRG_AB4UPR09AA,DRG_AB4UPR09A_STBL,        \
 564     DRG_WR4U_792[N:#P,BG_NULL][N:#B,BG_NULL],DRG_C4UPR07B,DRG_C4U28B,DRG_C4UPR13B,DRG_C4UPR13BL,  \
 565     DRG_AB4UPR09AB,DRG_C4UPR13B),                                  \
 566     (DRG_39230,DRG_POST4UA20_1926L,DRG_PW4U29L,DRG_AB4UPR09AAL,DRG_AB4UPR09A_STB,          \
 567     DRG_WR4U_792L[N:#P,BG_NULL][N:#B,BG_NULL],DRG_C4UPR07BL,DRG_C4U28BL,DRG_C4UPR13BL,       \
 568     DRG_C4UPR13B,DRG_AB4UPR09ABL,DRG_C4UPR13BL));                          \
 569    V=8-10;                                              \
 570    F=SP2;
 571   C=(DR_75_501,DR_75_515)|DR_75_5(01|15),0-1*DRG_PWIPR91,DRG_C3PR91L,DRG_C3PR91,           \
 572     DRG_C4PR04L~LB|DRG_C4PR04~LB,(DRG_C3PR91L,DRG_C3PR91)|(DRG_C3PR11HL~LB,DRG_C3PR11~LB),     \
 573     DRG_C4PR04~LB,DRG_C4PR04L~LB,DRG_B4PR04H~LB|DRG_C4PR04H~LB;                   \
 574    D=L;                                               \
 575    F=SP2;
 576   TX=D 192 Breslau <-> Berlin (anno 1936);                              \
 577    C=DRG_E18,DRG_PW4U29,DRG_C4U28A(|L),DRG_WR4U28_(1001A|1041|1076A)(|L),DRG_B4U30A(|L),       \
 578     2*DRG_C4U28A(|L),DRG_BC4U35,0|1@(DRG_C4U36(|L)|DRG_C4U28A(|L),(0|1*DRG_BC4U35));        \
 579    F=EP2;
 580   TX=DRG ET 87;                                            \
 581    C=DRG_ET87RBL|DRG_ET87RB;                                     \
 582    F=EPU2;
 583 #aus EK "Die Baureihe 78" Bild157, sollte 78 206 Bw Essen sein, ohne Jahresangabe;
 584   C=(<DRG_61_001_1935L,DRG_SWRPWPOST4UE1935L,DRG_BC4UE1935L,DRG_SBC4UE1935L)|             \
 585     (<DRG_SBC4UE1935,DRG_BC4UE1935,DRG_SWRPWPOST4UE1935,DRG_61_001_1935);              \
 586    F=SP2;
 587   TX=R 815 Wuppertal <-> Essen (anno 1936);                              \
 588    C=DRG_78_477(|L),$DIR(DRG_C4I33G,DRG_C4I33GL),$DIR(DRG_BC4I33GL,DRG_BC4I33G),           \
 589     $DIR(DRG_C4PR12L,DRG_C4PR12);                                  \
 590    V=7-9;                                              \
 591    F=SP2;
 592   C=VT137_206,VS145A;
 593   TX=Treysa (1936);                                          \
 594    C=BR38_(205|308),DRG_PWIPR91,7*DRG_B4PR04(|H)(|L)|3:DRG_C4PR04(|H)(|L)|DRG_BC4PR05(|H)(|L);    \
 595    D=L;                                               \
 596    F=SP2;
 597   C=DRG_E44A,DRG_PW4I31,DRG_C4I30(|L),DRG_BC4I37,DRG_BC4I31(|L),DRG_C4I36,DRG_C4I30;         \
 598    V=8-9;
 599   C=$DIR(DRG_03033L|DRG_03073L|DRG_03139L|DRG_03145L,DRG_03033|DRG_03073|DRG_03139)|         \
 600     DRG_17_7(11|12|17|34),0-3*DRG_POST4UA(17(~LB|L(|2|3))|173(|A)(|L)),1-2*LEIGDRG;         \
 601    F=SF2;
 602   M=BACK|SIMPLE|STOP;                                         \
 603    C=(DRG_E6306_35(|L)|DRG_E63AEG1(|L))|(DRG_E6009_28(|L)|DRG_E6009_34(|L))|DRG_E80[PD][#V:4]|    \
 604     DRG_E80[PU][#V:4],(2-4*D_EPII_G1936|D_EPII_I)|(1-4*D_EPII_O);                  \
 605    V=3-5;                                              \
 606    F=O2;
 607   C=DRG_E61_01A|DRG_E61_01EL,DRG_PW_BAD11(|L),DRG_CI_BAD01(|L),DRG_CID_BAD10(|L),DRG_BCI(31|34)(|L), \
 608     DRG_CID_BAD10(|L);                                       \
 609    F=EP2;                                              \
 610    V4.5-5;
 611   C=(DRG_V140,DRG_E18[PD])|7:(DRG_E18|DRG_E1707(|L)|DRG_E04_03)|DRG_E15_01,DRG_PW4USA18,       \
 612     2*DRG_AB4USA16(A|B)(|L),(DRG_WL6U_20051A~LB|DRG_WL6U_20397AL)[N:#P,BG_NULL][N:#B,BG_NULL],   \
 613     3*DRG_BC4UPR09,DRG_PW4USA18;                                  \
 614    W=5E;                                               \
 615    F=P2;
 616   C=ETA177GB;                                             \
 617    V=6-6.5;                                             \
 618    F=DP2;
 619   C=DRG_01(009|053|080)(|L),DRG_PW4U23~TDBW|DRG_PW4U23L~TDBW,DRG_C4U21A(1|2)(|L),DRG_AB4U23A,     \
 620     DRG_BC4U35,DRG_C4U21A(1|2)(|L),DRG_AB4U23A,DRG_C4U28A(|E)(|L);                 \
 621    F=SP2;
 622 #aus EJ-Sonderausgabe IV/92 "Die E18 und E19" Bild28;
 623   TX=D 192 Breslau <-> Görlitz (anno 1936);                              \
 624    C=$DIR(DRB_E18_08_1936,DRB_E18_08_1936L),$DIR(DRG_PW4U29~LB,DRG_PW4U29L~LB),           \
 625     $DIR(DRG_C4U28B,DRG_C4U28BL),$DIR(DRG_WR4U_926L,DRG_WR4U_926)[N:#P,BG_NULL][N:#B,BG_NULL],   \
 626     $DIR(DRG_AB4UPR09A_STB,DRG_AB4UPR09A_STBL),$DIR(DRG_C4U28B,DRG_C4U28BL),            \
 627     $DIR(DRG_C4UPR08B,DRG_C4UPR08BL);                                \
 628    V=8-12;                                              \
 629    F=EP2;
 630   C=DRG_01(009|053|080)(|L),                                     \
 631     (<DRG_PW4U23~TDBW|DRG_PW4U23L~TDBW,DRG_C4U36(|L),DRG_AB4U35,DRG_AB4U28,DRG_C4U21A(1|2)(|L),   \
 632     DRG_C4U36(|L),DRG_C4U28A(|E)(|L),DRG_PW4U37);                          \
 633    F=SP2;
 634 #aus EJ-Sonderausgabe "Baureihe ET/ES 85" Bild 26, Zuglauf und Aufnahmejahr Vermutung;
 635   TX=Personenzug München-Allach <- München-Untermenzing -> München Hbf. (anno 1936);         \
 636    M=SIMPLE|STOP;                                          \
 637    C=$DIR((DRG_ELS2101L,DRG_ELB2801,DRG_ELT1105),(DRG_ELS2101,DRG_ELB2801L,DRG_ELT1105L));      \
 638    V=5-6.5;                                             \
 639    F=EPRUO2;
 640   C=DRG_38421L,DRG_PWI23~LB,DRG_C3I_BAY21B(|L),DRG_BCI29(|L)~LB,3*DRG_C3I_BAY21B(|L);         \
 641    F=SP2;
 642   C=DRG_18_0(02|10),DRG_PW4UPR02BB(|L),DRG_C4UWU11(|L),DRG_C4U_BAD07(A35|A35A|B35|B35A)(|L),     \
 643     DRG_C4UWU11(|L),DRG_AB4UWU14(|L),DRG_WR4U28_(1001A|1041|1076A)(|L),DRG_BC4UWU10,        \
 644     2*DRG_C4UWU11(|L);                                       \
 645    F=SP2;
 646 #aus EK "Die Baureihe 93" Seite104;
 647   TX=P 1957 Hillesheim <-> Gerolstein (23.05.1936);                          \
 648    C=DRG_2B931040(|L),VB147;                                     \
 649    V=6-6.5;                                             \
 650    F=PU2;
 651   C=DRG_18_5(10:A|10:L|RHGL),DRG_PW4UBAY06,DRG_POST4UA20_1926(|L),2*DRG_C4UBAY11,           \
 652     DRG_WR4U_(789|792|926)(|L)[N:#P,BG_NULL][N:#B,BG_NULL],DRG_AB4UBAY08,DRG_C4UBAY08(|L),     \
 653     DRG_C4UBAY11L;                                         \
 654    F=SP2;
 655 #aus EK "Die Baureihe 39" Seite101;
 656   TX=D 86 Dresden <- Neumark -> Reichenbach (28.05.1936);                       \
 657    C=DRG_39230(|L),$DIR(DRG_PW4UPR02BBL,DRG_PW4UPR02BB),$DIR(DRG_AB4UPR09AA,DRG_AB4UPR09AAL),    \
 658     $DIR(DRG_C4U28B,DRG_C4U28BL),$DIR(DRG_BC4U34AL,DRG_BC4U34A),                  \
 659     $DIR(DRG_WR4U28_1041L,DRG_WR4U28_1041),$DIR(DRG_BC4U35L,DRG_BC4U35),              \
 660     $DIR(DRG_C4U28A,DRG_C4U28AL);                                  \
 661    V=9-10;                                              \
 662    F=SP2;
 663   TX=E 170 Leipzig <- Gera - Saalfeld - Nürnberg - Augsburg -> München (Abschnitt Probstzella - Steinbach (Wald)) (28.05.1936); \
 664    C=$DIR((DRG_39230L,DRG_POST4UA173,DRG_PW4U29L~LB,DRG_PW4I32,DRG_BC4I33,2*DRG_C4I30,DRG_BC4I33L), \
 665     (DRG_39230,DRG_POST4UA173L,DRG_PW4U29~LB,DRG_PW4I32L,DRG_BC4I33L,2*DRG_C4I30L,DRG_BC4I33)),   \
 666     DRG_95_037;                                           \
 667    V=5-6;                                              \
 668    F=SP2;
 669   C=DRG_98_(801|812|861)(|L)(|[R][!C]),DRG_PWPOSTL_BAY06|DRG_PWPOSTLBAY06|DRG_GWL_BAY96(|L),     \
 670     3*DRG_BCI_BAY10|DRG_CL_BAY11(|L)|DRG_CL_BAY29(|L),DRG_BCL_BAY09(|L);              \
 671    V=3-4;                                              \
 672    F=SP2;
 673   C=<DRG_ET65EL,DRG_ET65B,DRG_ET65ABF;                                \
 674    F=EPU2;
 675 #aus EK "Die Baureihe 93" Seite88;
 676   TX=P 836 Essen <- Kettwig -> Wuppertal;                               \
 677    C=$DIR((DRG_93567L,2*DRG_CIU21B_33,DRG_BCI(28|29)L,DRG_CID21,DRG_PW3PR11L),            \
 678     (DRG_93567,DRG_CIU21B_33L,DRG_BCI(28|29),DRG_CID21L,DRG_PW3PR11));               \
 679    V=5.5-6.5;                                            \
 680    F=SP2;
 681   C=DRG_2B_E36_01(|L),0-1*$DIR(DRG_70066L,DRG_70066),2*DRG_C3IBAY16(|L),DRG_BI29~LB,DRG_CIBAY10,   \
 682     DRG_C3IBAY16(|L),DRG_CIBAY10;                                  \
 683    V=3-4;                                              \
 684    F=P2;
 685   C=DRG_98_11MS,DRG_GWL_BAY96(|L),DRG_CL_BAY11(|L),DRG_BCL_BAY05(|L),                 \
 686     DRG_BCI_BAY10|DRG_CL_BAY11(|L)|DRG_CL_BAY29(|L);                        \
 687    V=3-4;                                              \
 688    F=SP2;
 689   C=$DIR(DRG_97_5KL,DRG_97_5K),D_EPII_O,3*D_EPII_G1936,DRG_PW3IPR91,D_EPII_G1936;
 690   C=BR_77_1,DRG_PW3UBAY95,DRG_C3UBAY99,DRG_AB3UBAY94,2*DRG_C3UBAY99;                 \
 691    D=R;                                               \
 692    F=SP2;
 693 #aus EJ-Sonderausgabe IV/92 "Die E18 und E19" Bild29;
 694   TX=Triebwagenersatzzug bei Reibnitz (Niederschlesien) (anno 1936);                 \
 695    C=$DIR(DRB_E18_08_1936,DRB_E18_08_1936L),$DIR(DRG_PW4I32,DRG_PW4I32L),              \
 696     2*$DIR(DRG_C4I30_EL,DRG_C4I30_E);                                \
 697    V=8-10;                                              \
 698    F=EP2;
 699   C=ET87002;                                             \
 700    V=4-6;                                              \
 701    AP=[TX=Nieder Salzbrunn <-> Halbstadt (anno 1936)]|                        \
 702     [TX=Ruhbank <- Liebau -> Landeshut (anno 1936)]|[TX=Lauban <-> Marklissa (anno 1936)]|     \
 703     [TX=Lauban <-> Kohlfurt (anno 1936)];                              \
 704    F=EPU2;
 705   C=DRG_98301,2*DRG_CL_BAY05_20,DRG_CL_BAY11(|L)|DRG_CL_BAY29(|L),                  \
 706     (DRG_GWL_BAY96|DRG_PWPOSTL_BAY06|DRG_PWPOSTL_BAY05)(|L);                    \
 707    V=3-4.5;                                             \
 708    F=SP2;
 709   C=DRG_E19_11|DRG_E19_02,DRG_PW4USA18,DRG_B4U22A(|L),3*DRG_ABC4UBAY11|DRG_AB4U23A,DRG_C4UBAY11(|L); \
 710    F=EP2;
 711   C=DRG_VT(757|761)(|L);                                       \
 712    V=6-7;                                              \
 713    F=DPU2;
 714   C=DRB_E18_08_1936(|L),DRG_PW4U29L~LB[<OT:DRG_PW4U29~LB,0,0],DRG_C4U28B(|L),             \
 715     $DIR(DRG_WR4U_789L,DRG_WR4U_789),DRG_AB4UPR07B(|L),DRG_C4U28B(|L),DRG_C4UPR13B(|L);       \
 716    F=EP2;
 717 # Breslau Freiburger Bhf. (anno 193x)
 718   TX=Hirschberg <-> Görlitz (anno 1936);                               \
 719    C=$DIR(DRG_2_E2102,DRG_2_E2102L),$DIR(DRG_PW4UPR16BL,DRG_PW4UPR16B),DRG_C4UPR06B(|L),       \
 720     DRG_BC4UPR09(|L)|DRG_BC4UPR09A(|L),2*DRG_C4UPR06A(|L)|DRG_C4UPR07A(|L),DRG_BC4UPR09A(|L),    \
 721     DRG_C4PR04H~LB[<OT:DRG_C4PR04HL~LB,0,0],DRG_C4PR04~LB[<OT:DRG_C4PR04L~LB,0,0];         \
 722    F=EP2;
 723   TX=Breslau <-> Hirschberg (anno 1936);                               \
 724    C=DRG_ET25S,0|1*DRG_ET25SB;                                    \
 725    V=6-9;                                              \
 726    F=EPU2;
 727   C=DRG_18_0(02|10),2*DRG_BC4I3(1|1L|7),DRG_AB4USA16A(|L),DRG_PW4UBAY0(6|9);             \
 728    D=R;                                               \
 729    F=SP2;
 730   C=VT133_006|(DRG_VT135_(012|061)(|L),0-1*D_EPII_G);
 731   TX=Reibnitz (bei Hirschberg) (anno 1936);                              \
 732    C=DRB_E18_04_1936(|L)|DRB_E18_08_1936(|L),DRG_PW4U36B37L[<OT:DRG_PW4U36B37,0,0],DRG_C4U28A(|L),  \
 733     DRG_BC4U34A(|L);                                        \
 734    F=EP2;
 735
 736   TX=E 83 Coburg <-> Weimar (anno 1936);                               \
 737    C=DRG_17_7(11|12|17|34),DRG_PW4PR(04B|16B)(|L)|DRG_PW4UPR(02BB|07B|10B|16B)(|L),2*DRG_B4U30A(|L); \
 738    F=SP2;
 739   C=(<DRG_2_ET11BL,DRG_2_ET11B)|(<DRG_2_ET11AL,DRG_2_ET11A);                     \
 740    V=8-12;                                              \
 741    AP=[TX=FDt 720 München Hbf <-> Stuttgart Hbf (anno 1936)]|                    \
 742     2:[TX=FDt 721 Stuttgart Hbf <- München Hbf -> Berchtesgarden (anno 1936)]|           \
 743     2:[TX=FDt 722 Berchtesgarden <- München Hbf -> Stuttgart Hbf (anno 1936)]|           \
 744     [TX=FDt 723 Stuttgart Hbf <-> München Hbf (anno 1936)];                     \
 745    F=EPU2;
 746 #_#_#_
 747 # 12.02.1937 - Deutsche Reichsbahn Gesellschaft (DRG) wird Deutsche Reichsbahn (DRB)
 748 #_#_#_
 749   C=(DRG_02_002)|($DIR(DRG_03033L|DRG_03073L|DRG_03139L|DRG_03145L,DRG_03033|DRG_03073|DRG_03139))|  \
 750     (DRG_17_7(11|12|17|34))|DRG_E19~JS|DRG_E18|DRG_E04~WBO|DRG_E16_5|DRG_E05_1|           \
 751     (DRG_E06_0(4E|4EL|7E|7EL)),4*DRG_B4SA97HL~LB|DRG_B4SA99H|DRG_C4SA14H(|L),DRG_ABC4UBAY11,    \
 752     2*DRG_BC4I31|DRG_BC4I31L|DRG_BC4I37,DRG_PW4I32(|L);                       \
 753    F=P2;
 754   C=DRG_5415(56|60)(|L),D_2_MUENCHEN,DRG_PWPOSTI34|DRG_PWPOSTI34L,$DIR(DRG_BCI34E,DRG_BCI34EL),    \
 755     DRG_CID27L|DRG_CID27,DRG_C3IDPR08L|DRG_C3IDPR08,D_2_MUENCHEN;                  \
 756    F=S2PR;
 757 # P 1876 in Hemsbünde 03.04.1937
 758 #aus EK "Die Baureihe 93" Seite91, sollte ex KPEV Post sein, Mai 1937;
 759   TX=P 3880 Altenkirchen <- Westerburg -> Limburg (anno 1937);                    \
 760    C=$DIR((DRG_93567L,DRG_POST9_7L,DRG_PWIPR91,DRG_CI(28|29),DRG_BCI(28|29)L,DRG_CID21,       \
 761     DRG_2_G_MUE_HL),                                        \
 762     (DRG_931186,DRG_POST9_7,DRG_PWIPR91L,DRG_CI(28|29)L,DRG_BCI(28|29),DRG_CID21L,DRG_2_G_MUE_H)); \
 763    V=5-6;                                              \
 764    F=S2PR;
 765   TX=P 3094 Horb <-> Rottweil (anno 1937);                              \
 766    C=DRG_24_018,2*$DIR(DRG_CI28L,DRG_CI28),$DIR(DRG_BCI28L,DRG_BCI28),                \
 767     $DIR(DRG_PW3IWU98,DRG_PW3IWU98L);                                \
 768    V=6-8;                                              \
 769    F=SP2R;
 770 #sollte Post 2-a/12,5wü 106-115 sein, Kühlwagen mit hohem Bremserhaus evtl. Bierwagen mit Werbung;
 771   TX=P 3098 Pforzheim <- Eutingen -> Horb (22.07.1937);                        \
 772    C=DRG_24_054,DRG_2_G_MUE(|L),$DIR(DRG_POST3_12STL,DRG_POST3_12ST),$DIR(DRG_CIWU19,DRG_CIWU19L),  \
 773     $DIR(DRG_BC4IWU03L,DRG_BC4IWU03),$DIR(DRG_CIWU19,DRG_CIWU19L),                 \
 774     $DIR(DRG_PW3IWU98L,DRG_PW3IWU98),                                \
 775     $DIR(DRG_NMSHALPI|DRG_NMVHALPI|DRG_NMVHKFMN,DRG_NMSHALPIL|DRG_NMVHALPIL|DRG_NMVHKFMNL);     \
 776    V=7-8;                                              \
 777    F=S2;
 778   C=DRG_ET25S;                                            \
 779    V=8-10;                                              \
 780    AP=[TX=Et 1313 Leipzig <- Dessau -> Magdeburg (anno 1937)]|                    \
 781     [TX=Et 1314 Magdeburg <- Dessau -> Leipzig (anno 1937)];
 782 #  M=SIMPLE|STOP; C=ET65_024; V=6-7.5;
 783   M=BACK|SIMPLE|STOP;                                         \
 784    C=DRG_VT137(|2);                                         \
 785    V=2-3;                                              \
 786    F=EPRUO2;
 787   TX=D 186 Berlin Ahb. <- Leipzig - Bad Elster - Radiumbad Brambach - Franzenbad - Eger -> Marienbad (anno 1938); \
 788    C=DRG_19_0(01|23),DRG_BC4U34A(|L),DRG_WR4U28_(1001A|1041|1076A)(|L),DRG_BC4U34A(|L);       \
 789    D=L;                                               \
 790    F=SP2;
 791   C=DRG_01(009|053|080)(|L),4*DRG_SA4U(28|K28)|DRG_SB4U(28|K28),DRG_SPW4U28;             \
 792    F=SP2;
 793
 794 #aus EK "Die Baureihe 93" Seite87, ohne Datumsangabe;
 795   TX=P 2777 Gräfenroda <-> Georgenthal (anno 1938);                          \
 796    C=$DIR((DRG_93567L,DRG_CI(28|29),DRG_CI(28|29)L,2*DRG_CID24,DRG_CI(28|29),),           \
 797     (DRG_931186,DRG_CI(28|29)L,DRG_CI(28|29),2*DRG_CID24L,DRG_CI(28|29)L)),DRG_CI(28|29)(|L),    \
 798     $DIR(DRG_BI29~LB,DRG_BI29L~LB),DRG_CI(28|29)(|L),$DIR(DRG_PWI(28|29),DRG_PWI(28|29)L);     \
 799    V=5-6;                                              \
 800    F=SP2R;
 801   C=DRG_E52L~TMA|DRG_E52~TMA|DRB_E52L|DRB_E52,DRG_PW3UBAY95|DRG_PW4UBAY09,              \
 802     4*DRG_AB3UBAY94|DRG_C3UBAY99,DRG_ABC4UBAY11,2*DRG_C3UBAY99;                   \
 803    F=EP2;
 804   TX=Ersatzzug für FDt 1 (anno 1938);                                 \
 805    C=$DIR((DRG_03154L|100:(DRG_03033L|DRG_03073L|DRG_03139L|DRG_03145L),DRG_AB4U23AL~LB,       \
 806     2*DRG_B4U22AL),                                         \
 807     (100:(DRG_03033|DRG_03073|DRG_03139|DRG_03180)|DRG_03154,DRG_AB4U23A~LB,2*DRG_B4U22A));     \
 808    V=11-13;                                             \
 809    F=SP2;
 810   C=VT10_00(1|2|3),0-3*D_EPII_G;                                   \
 811    F=DU2;
 812 #aus EJ-Sonderausgabe IV/92 "Die E18 und E19" Bild31;
 813   TX=D 239 München <- Augsburg - Treuchtlingen -> Nürnberg (anno 1938);                \
 814    C=DRB_E18_08_1936(|L),                                      \
 815     (<DRG_C4U28BL,2*DRG_C4U36,DRG_AB4U28A,DRG_WR4U28_1041,DRG_AB4U28AL,DRG_C4U26(9:|A)AL,      \
 816     DRG_C4U28AE,DRG_PW4U36B37L,DRG_POST4UA20_1926(|L))|                       \
 817     (>DRG_C4U28B,2*DRG_C4U36L,DRG_AB4U28AL,DRG_WR4U28_1041L,DRG_AB4U28A,DRG_C4U26(9:|A)A,      \
 818     DRG_C4U28AEL,DRG_PW4U36B37,DRG_POST4UA20_1926(|L));                       \
 819    V=8-12;                                              \
 820    F=EP2;
 821   TX=D 53 Dresden Hbf. <-> Berlin Ahb. (anno 1938);                          \
 822    C=DRG_01(009|053|080)(|L),DRG_PWPOST4UPR08B|DRG_PWPOST4U28L~LB|DRG_PWPOST4U34L,2*DRG_C4U28A(|L), \
 823     DRG_WR4U28_(1001A|1041|1076A)(|L),DRG_B4U22A(|L)|DRG_B4U30A(|L),DRG_C4U28A(|L);         \
 824    F=SP2;
 825   C=<ET87002,ES85B~JS,ET85B~JS;                                    \
 826    F=EPU2;
 827   TX=FDt 52/54 Berlin Stadtbahn <-> Wilhelmshaven (anno 1938);                    \
 828    C=DRG_17_7(11|12|17|34),2*DRG_AB4U23A,DRG_BC4U35;                         \
 829    F=SP2;
 830   TX=P 264 Neubrandenburg <-> Ludwigslust (anno 1938);                        \
 831    C=DRG_24_018,                                           \
 832     GO03~CDP[!E][OB:KNIE_HOME3[CP:18,10,9,9,11,10][CP:18,10,9,9,27,10][CP:13,10,28,9,39,10],,10],  \
 833     GO03~CDP[!E][OB:KNIE_SCHOOL[CP:4,11,18,10,22,11][CP:4,11,18,10,42,11],,10],DRG_2_G_MUE(|L),   \
 834     $DIR(DRG_PWI29L,DRG_PWI29),DRG_CI(28|29)(|L),DRG_BCI(28|29)(|L);                \
 835    V=5-6.5; W=3;                                           \
 836    F=S2PR;
 837   C=DRG_2_75_1010,BR98_0~HEN,5*CD_RT,20*D_EPII_O;                           \
 838    F=SF2;
 839   C=VT62_9,VB147;                                           \
 840    F=DPU2;
 841   TX="Fliegender Münchener" (03.06.1939);                               \
 842    C=2*(<DRG_SVT137KOLNAL,DRG_SVT137KOLNM,DRG_SVT137KOLNB)|                     \
 843     (<DRG_SVT137KOLNBL,DRG_SVT137KOLNML,DRG_SVT137KOLNA);                      \
 844    V=10-15;                                             \
 845    F=DPU2;
 846 #aus EK "Die Baureihe 93" Seite86, Gepäckwagentür sollte offen sein;
 847   TX=P 3682 Saalfeld <- Probstzella -> Coburg (Abschnitt Saalfeld - Probstzella) (03.06.1939);    \
 848    C=$DIR((DRG_93985L,DRG_PWI31A,DRG_CC3IDPR07L,DRG_BI29~LB,DRG_CI28L,DRG_CC3IDPR07L),        \
 849     (DRG_93985,DRG_PWI31AL,DRG_CC3IDPR07,DRG_BI29L~LB,DRG_CI28,DRG_CC3IDPR07));           \
 850    V=6-6.5;
 851 #aus EK "Baureihe 18.1" Seite157, Postwagen sollte 3achser sein, Gepäckwagentüren sollten offen sein;
 852   TX=P 1573 Friedrichshafen <-> Ulm (07.06.1939);                           \
 853    C=$DIR((DRG_18_1L,DRG_POSTB12_4,DRG_CI29EAL,DRG_CID27,DRG_BI29L,DRG_CI29,DRG_CI(28|29)L,     \
 854     DRG_PWI(28|29)L),                                        \
 855     (DRG_18_1,DRG_POSTB12_4L,DRG_CI(28|29),DRG_CID27L,DRG_BI29,DRG_CI29L,DRG_CI(28|29),       \
 856     DRG_PWI(28|29)));                                        \
 857    V=6-8;                                              \
 858    F=SP2;
 859 #aus EK "Die Baureihe E18" Seite 137, nur [PBU]!, Juni 1939;
 860   TX=E 170 x <- Nürnberg - Saalfeld -> y (anno 1939);                         \
 861    C=DRB_E18_08_1936L[<OT:DRB_E18_08_1936,0,0],DRG_PW4UPR07BL[<OT:DRG_PW4UPR07B,0,0],        \
 862     DRG_POST4UBII20_1928[<OT:DRG_POST4UBII20_1928L,0,0],DRG_PW4I32L[<OT:DRG_PW4I32,0,0],      \
 863     DRG_C4I36L[<OT:DRG_C4I36,0,0],DRG_BC4I34[<OT:DRG_BC4I34L,0,0],DRG_C4I30L[<OT:DRG_C4I30,0,0],  \
 864     DRG_C4I36L[<OT:DRG_C4I36,0,0],DRG_BC4I34[<OT:DRG_BC4I34L,0,0];                 \
 865    F=EP2;
 866 #aus EK "Die Baureihe 39" Seite101, sollte 38 4046 mit DSD-Dom sein;
 867   TX=D 86 Dresden <- Neumark -> Reichenbach (22.06.1939);                       \
 868    C=$DIR((DRG_382310L,DRG_39221L,DRG_PW4USA18L~LB,DRG_C4U36,DRG_ABC4U29AL,DRG_ABC4U29A),      \
 869     (DRG_382310,DRG_39221,DRG_PW4USA18~LB,DRG_C4U36L,DRG_ABC4U29A,DRG_ABC4U29AL));         \
 870    V=9-10;                                              \
 871    F=SP2;
 872   TX=P 179 Sonthofen <-> Oberstdorf (09.07.1939);                           \
 873    C=BR98_11[B:0,44],$DIR(DRG_BC4I31L,DRG_BC4I31),$DIR(DRG_C4I34L,DRG_C4I34),            \
 874     2*$DIR(DRG_C4I30L,DRG_C4I30),$DIR(DRG_PW4I31L,DRG_PW4I31);                   \
 875    V=5-5.5;                                             \
 876    F=SP2;
 877   C=DRG_2_E77_28,5*DRG_CID27(|L),DRG_CID21B(|L),DRG_CID27(|L),DRG_PWI(23|27|28|29|30)(|L);
 878 #Postwagen sollte bay. Post 3-b/12 51..416 mit Gaskessel hinten sein;
 879   TX=P 662 Sonthofen <-> Oberstdorf (anno 1939);                           \
 880    C=BR98_11[B:0,44],                                        \
 881     $DIR((DRG_PWI(30|31)L,DRG_BI29~LB,2*DRG_CI(28|29)EAL,DRG_CI(28|29)EA,DRG_CI(28|29),       \
 882     DRG_POST3_12ST),(DRG_PWI(30|31),DRG_BI29L~LB,2*DRG_CI(28|29)EA,2*DRG_CI(28|29)EAL),       \
 883     DRG_CI(28|29)L,DRG_POST3_12STL);                                \
 884    V=5-5.5;                                             \
 885    F=SPR2;
 886   TX=P 1494 Frankenberg <- Hallenberg -> Bestwig (13.08.1939);                    \
 887    C=DRG_93_0E[MP:102,28,3,6][B:0,46][R],$DIR(DRG_PWI23L,DRG_PWI23),$DIR(DRG_CID21BL,DRG_CID21B),  \
 888     $DIR(DRG_BC4IPR09G,DRG_BC4IPR09GL),$DIR(DRG_CI_BAD01L,DRG_CI_BAD01),$DIR(DRG_CID21,DRG_CID21L); \
 889    V=6-6.5;                                             \
 890    F=SP2;
 891   C=DRG_95_0(26|37)|DRG_57_21(1|4)|DRG_58_(001|101|104|416|449),DRG_PWGPR14(|L),D_EPII_G1936,     \
 892     DRG_S14,3*D_EPII_G1936,5*D_EPII_O,2*SNCF_G2,2*D_EPII_O,3*D_EPII_G1936,D_EPII_I,5-12*D_EPII_O;  \
 893    F=SF2;
 894   C=SVT137155~JS|DRG_SVT877(|L)|7:((DRG_SVT137HAMBURG(|L)){V3?|(1-2*VT137~V3)})|           \
 895     3:(<(DRG_SVT137HAMBURG(|L),SVT137275))|4:(1-2*SVT137275);
 896   TX=Nürnberg <-> München (anno 1939);                                \
 897    C=DRG_E04~WBO,2*DRG_C4UBAY29(|N),2*DRG_B4UBAY29(|N),$DIR(DRG_PW4U29KAR,DRG_PW4U29KARL);      \
 898    F=EP2;
 899 # Soll E04 23 sein, mit Pw4ük umgebaut als Wendezugsteuerwagen.
 900   TX=D 192 Breslau <- Waldenburg Dittersbach - Hirschberg - Görlitz -> Berlin Görlitzer Bhf. (anno 1940); \
 901    C=DRG_2_E2102(|L),$DIR(DRG_PW4U37_2CL,DRG_PW4U37_2C)|$DIR(DRG_PW4U37L,DRG_PW4U37),        \
 902     DRG_C4U28A(|L),$DIR(DRG_WR4U28_1041BL,DRG_WR4U28_1041B),$DIR(DRG_BC4U36B37L,DRG_BC4U36B37),   \
 903     2*DRG_C4U26A(|A|AL|L)|DRG_C4U28A(|L),                              \
 904     2:DRG_BC4U34A(|L)|(DRG_BC4U36B37(|L)|DRG_BC4U35_2C(|L)|DRGC_BC4U_39(|L)),            \
 905     2*DRG_C4U26A(|A|AL|L)|DRG_C4U28A(|L),                              \
 906     2:DRG_BC4U34A(|L)|(DRG_BC4U36B37(|L)|DRG_BC4U35_2C(|L)|DRGC_BC4U_39(|L));            \
 907    F=EP2;
 908
 909   TX=Berliner Westkreuz (anno 1940);                                 \
 910    C=DRG_93_0(A|B|C|D|E|F)(|L),D_2_DRESDEN,2*DRG_GKHS2(|L),3*D_2_DRESDEN,5*D_EPII_V,D_2_DRESDEN,   \
 911     D_2_KASSEL,2*DRG_R10(H|3:RO|RO2)(|L),DRG_GKHS2(|L);                       \
 912    F=SF2;
 913   C=DRG_E1707(|L)|DRG_E18,DRG_PW4U_BAD06(|L),DRG_POST4UA20_(1926|1927|1928)(|L),DRG_C4UBAY08(|L),   \
 914     DRG_C4U21A(1|2)(|L),DRG_AB4UBAY08,DRG_AB4UBAY02,DRG_C4UBAY11(|L),DRG_C4UBAY08(|L),       \
 915     DRG_C4UBAY11(|L);                                        \
 916    F=EP2;
 917   C=DRG_ET25S;                                            \
 918    V=8-10;                                              \
 919    AP=[TX=Et 129 Magdeburg <- Köthen - Halle -> Leipzig (anno 1941)]|                \
 920     [TX=Et 130 Leipzig <- Dessau -> Magdeburg (anno 1941)]|                     \
 921     [TX=Pt 464 Leipzig <- Halle - Köthen -> Magdeburg (anno 1941)]|                 \
 922     [TX=Et 1600 Leipzig <- Halle - Köthen -> Magdeburg (anno 1941)]|                \
 923     [TX=Et 1602 Leipzig <- Halle - Köthen -> Magdeburg (anno 1941)]|                \
 924     [TX=Pt 1610 Magdeburg <- Dessau -> Leipzig (anno 1941)]|                    \
 925     [TX=Pt 1616 Magdeburg <- Dessau -> Leipzig (anno 1941)];                    \
 926    F=EPU2;
 927   C=$DIR(DRG_03033L|DRG_03073L|DRG_03139L,DRG_03033|DRG_03073|DRG_03139)|$DIR(DRG_03154L,DRG_03154)| \
 928     $DIR((DRB_03_1008L|DRB_03_1015L|DRB_03_1044L|DRB_03_1083L),                   \
 929     (DRB_03_1008|DRB_03_1015|DRB_03_1044|DRB_03_1083)),DRG_PW4U37_2C(|L),DRG_C4U36_2C(|L),     \
 930     (2:DRG_WR4U28_(1001A|1041|1076A)(|L)|DRG_WR4U35_1088(|L)|DRG_WR4UE39_1148(|L)),         \
 931     DRG_C4U38_2C(|L),DRG_AB4U38_2C,DRG_ABC4U29_2CL,DRG_C4U28A(|E)(|L);               \
 932    F=SP2;
 933   C=DRG_E19_02|DRG_E19_11|DRB_2E18_2(|L),DRG_C4U38_2C(|L),DRG_ABC4U39_2C(|L),DRG_C4U36(|L|_2C|_2CL), \
 934     DRG_WR4U35_1088(|L)|DRG_WR4UE39_1148(|L),DRG_C4U38_2C(|L),DRG_BC4U35(|_2C),DRG_C4U28_2C,    \
 935     DRG_PW4U29_2C;                                         \
 936    F=EP2;
 937   C=V188~SO,$DIR(DRG_502198_4PL,DRG_502198_4P),DRG_PWPR00(|A|AL|L),                  \
 938     20*D_EPII_OOK[O:FR_SZ11]|D_EPII_OOK[O:FR_SZ12];                         \
 939    F=2;
 940   C=DRG_ET25S;                                            \
 941    V=6-8;                                              \
 942    AP=[TX=Et 1611 Leipzig <- Dessau -> Magdeburg (anno 1944)]|                    \
 943     [TX=Et 1612 Magdeburg <- Dessau -> Leipzig (anno 1941)]|                    \
 944     [TX=Et 1613 Leipzig <- Dessau -> Magdeburg (anno 1944)]|                    \
 945     [TX=Et 1615 Magdeburg <- Köthen - Halle -> Leipzig (anno 1944)];                \
 946    F=EPU2;
 947  }
 948 %ENDPOOL;