WTraffic és Járműképgyűjtemény - Picture collection : Teherkocsi : Gépjármu szállítás : Leks, Laaes, ... : 2-tengelyu