Company prefixes

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M n O P Q R S T U V W X Y Z Ø
V& V0 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 VA VB VC VD VE VF VG VH VI VJ VK VL VM VN VO VP VQ VR VS VT VU VV VW VX VY VZ
VAA VAB VAC VAD VAE VAF VAG VAH VAI VAJ VAL VAM VAN VAO VAP VAQ VAR VAS VAT VAU VAV VAW VAX VAZ
VAHI VAHM VAHS
1 VAHI VIRGINIA HIWAY INC     SCAC4
2 VAHM VALDAN GROUP, THE     SCAC4
3 VAHS VECTOR AEROSPACE HELICOPTER SERVICE     SCAC4