Company prefixes

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M n O P Q R S T U V W X Y Z Ø
V& V0 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 VA VB VC VD VE VF VG VH VI VJ VK VL VM VN VO VP VQ VR VS VT VU VV VW VX VY VZ
VAA VAB VAC VAD VAE VAF VAG VAH VAI VAJ VAL VAM VAN VAO VAP VAQ VAR VAS VAT VAU VAV VAW VAX VAZ
VAMD VAME VAMO VAMP VAMV
1 VAM Ameravia Callsign: Ameravia, ROU AVCODES
2 VAM Ameravia     ICAO1
3 VAMD The Virginia & Maryland R.R. Co. added 7/1977   NAKINA
4 VAMD The Virginia & Maryland R.R. added 10/1978; eliminated 10/1979   NAKINA
5 VAMD The Virginia and Maryland R.R. Co. added 10/1979; 1/1980; eliminated 1/1982   NAKINA
6 VAMD The Virginia & Maryland R.R. Co. added 7/77   NRHS
7 VAMD Virginia & Maryland R.R. added 10/78; 1/80; eliminated 1/82   NRHS
8 VAMD VIRGINIA & MARYLAND RAILROAD CO.     PWRC
9 VAMD V A M D EXPRESS     SCAC4
10 VAMD The Virginia & Maryland Railroad   USA TRAFFIC
11 VAME VAME LOGISTICS INC     SCAC4
12 VAMO VAMOA TRANSPORT     SCAC4
13 VAMP VIRGINIA MATERIALS CORPORATION     SCAC4
14 VAMV VAZQUEZ VALENZUELA, MARCO VINICIO     SCAC4